ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของการใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)

  26 พฤษภาคม 2565 ,    อ่าน :   2518   ครั้ง

ผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)