ข่าวกิจกรรม

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ของ ศดม.บ้านราไว ประจำปี 2563

  25 มิถุนายน 2564 ,    อ่าน :   1680   ครั้ง

 

วันที่ 25 มิ.ย. 2564 นายโชติ ดำอ่อน มอบหมายให้นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง (ปลัด อบต.ขอนคลาน) เป็นประธานกรรมการ การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) ของ ศดม.บ้านราไว ประจำปี 2563

  ภาพประกอบข่าว