ข่าวกิจกรรม

การประชุมการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  11 มิถุนายน 2564 ,    อ่าน :   1694   ครั้ง

 

วันนี้ (11 มิถุนายน ) 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน  นายโชติ  ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมด้วย นางสาวฮารีย๊ะ กูนดิน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนต่างๆ พร้อมทั้งพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 แผนปฏิบัติการประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2565  ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านราไว
Cr.ปชส.อบต.ขอนคลาน

  ภาพประกอบข่าว