ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมนำเสนอผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่สาธารณชน ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กในชุมชนก่อให้เด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรอบปีที่ผ่านมา

  31 มีนาคม 2564 ,    อ่าน :   1633   ครั้ง

 

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านราไว หมู่ที่ 2 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ร่วมกับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านราไว จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่สาธารณชน ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กในชุมชนก่อให้เด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรอบปีที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นายโชติ ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่เด็กเล็กที่จบการศึกษา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อิหม่ามประจำมัสยิด พนักงานส่วนตำบล และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

  ภาพประกอบข่าว