074-710902      074-740619

สมาชิกสภา อบต.

Card image cap
นายวีรวุฒิ ทอดทิ้ง

ประธานสภา (ส.อบต หมู่ที่ 3)

Card image cap
นายประเสริฐ เหมรา

รองประธานสภา (ส.อบต หมู่ที่ 2)

Card image cap
นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง

เลขานุการสภา

Card image cap
นายสกล ทอดทิ้ง

ส.อบต หมู่ที่ 1

Card image cap
นายจำลอง อ้นทุ่ย

ส.อบต หมู่ที่ 1

Card image cap
นายสุชล หลีหมีน

ส.อบต หมู่ที่ 2

Card image cap
นายประจวบ สู่สม

ส.อบต หมู่ที่ 4

Card image cap
นางสุรางค์ สารบัญ

ส.อบต หมู่ที่ 4

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี