074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ พร้อมทั้งมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการในพื้นที่หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ราย

 

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายโชติ ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ได้มอบหมายให้ นายชำนาญ เย็นทั่ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยนายวิศรุต ลาวัลย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ดำเนินการกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ พร้อมทั้งมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการในพื้นที่หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ราย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ขอขอบคุณโรงพยาบาลทุ่งหว้า ที่ให้การสนับสนุนรถเข็น เพื่อมอบให้ผู้พิการไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

Cr.กองสวัสดิการสังคม อบต.ขอนคลาน

 

 

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี