074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนในการใช้จักรยานยนต์

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านราไว 
"กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนในการใช้จักรยานยนต์" 
............................................................................
✍️นายโชติ ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ได้มอบหมายให้ นายเศกศักดิ์  เรืองโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยมี นายพิชญพัทธ์  เรืองชาตรี นายอำเภอทุ่งหว้า เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนในการใช้จักรยานยนต์ ตามมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสร้างจิตสำนึกถึงความปลอดภัยทางถนน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน 
✍️องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ขอขอบคุณทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัดสตูล ที่ได้สนับสนุนหมวกนิรภัยในครั้งนี้

 

 

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี