074-710902      074-740619

รายละเอียดข่าว

การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน ในการเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการขยะชุมชนตามบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

 

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน
นายโชติ ดำอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ได้มอบหมายให้ นางสาวฮารีย๊ะ  กูนดิน รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย นางสาวลีอานา  ปากบารา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ฝ่ายสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน ในการเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการขยะชุมชนตามบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการขยะต่อไป
Cr.ปชส.อบต.ขอนคลาน

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี