074-710902      074-740619
ผู้บริหาร
Card image cap
( ว่าง )

นายก อบต.ขอนคลาน

  ข่าวกิจกรรม

  ข่าวทั้งหมด

  อัตราภาษีป้าย

  สื่อประชาสัมพันธ์ อบต.ขอนคลาน

  สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ชุมชนตำบลขอนคลาน
หนูน้อยนักสัมผัส
ปลอดภัยไว้ก่อน
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย
โควิด 19 สื่อการเรียนการสอน

  กิจกรรมของเรา

  กิจกรรมทั้งหมด

  หัวข้อเสวนาล่าสุด

  กระดานเสวนา
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  -
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี