074-710902      074-740619
ผู้บริหาร
Card image cap
นายโชติ ดำอ่อน

นายก อบต.ขอนคลาน

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวทั้งหมด

  ข่าวกิจกรรม

  ข่าวทั้งหมด

  อัตราภาษีป้าย

  สื่อประชาสัมพันธ์ อบต.ขอนคลาน

  สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
กลุ่มอาชีพสตรีประมงพื้นบ้าน ต.ขอนคลาน
สตูล ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า
ชุมชนตำบลขอนคลาน
หนูน้อยนักสัมผัส
ปลอดภัยไว้ก่อน
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

  กิจกรรมของเรา

  กิจกรรมทั้งหมด
  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี